Sanering

Vi kan även sanera bostäder som drabbats av rök och vattenskador eller annat.